REGULAMIN RODO !
hr

REGULAMIN RODO !  

PPHU EDBO 2 Urszula Bober

41-310 Dąbrowa Górnicza, Jaworowa 59 Tel. 604 149 247 ; 608 388 868 Tel/Fax 32 262 32 61; 32 261 41 80 NIP 629-107-37-67 edbo.com.pl    

Ogólna klauzula  informacyjna

Jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako  firma: P.P.H.U. EDBO 2 Urszula Bober z siedzibą: ul. Jaworowa 59, 41-310 Dąbrowa Górnicza [dalej także Firma EDBO] przekazuję informacje dotyczące  przepisów o ochronie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:    
 1. Administrator danych osobowych/Inspektor
P.P.H.U. EDBO 2 Urszula Bober z siedzibą w :Ul. Jaworowa 59, 41-310 Dąbrowa Górnicza,   Administratorem Twoich danych osobowych jest Urszula Bober i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 1. Inspektor Ochrony Danych
Osobą odpowiedzialną za  ochronę danych z którą możesz się skontaktować jest Urszula Bober. Tel.:322623261 w godzinach od 8.00-16.00,    e-mailem urszula@edbo.com.pl   lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.              
 1. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, NIP, Regon, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonów, zostały uzyskane podczas nawiązania współpracy z Państwa firmą. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowej realizacji postanowień zawartej z Państwem Umowy. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
 1. W celu realizacji i dostarczania złożonego zamówienia na podstawie  Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 2. W celu zawarcia umowy handlowej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy handlowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. W celach lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. W celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. W celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących i naszych partnerów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
             
 •     Prawo do sprzeciwu
 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z EDBO i złożyć pisemny wniosek.
 
 1. Okres przechowywania danych
 2. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy handlowej, złożenia i realizacji zamówienia będą przechowywane przez okres negocjacji umowy, warunków realizacji zamówienia.
 3. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy handlowej, złożenia i realizacji zamówienia będą przechowywane do końca okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, w szczególności do momentu obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, przepisów księgowych i prawa podatkowego.
 4. Twoje dane będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 
 1. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, naszym partnerom handlowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, których oferta uzupełnia naszą Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.        
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informacja w związku z podaniem danych
Podanie danych jest:
 1. warunkiem zawarcia umowy/przyjęcia i realizacji zamówienia,
 2. warunkiem dalszego świadczenia usług.
Bez  podania danych;
 1. Możemy odmówić zawarcia umowy /przyjęcia i realizacji zamówienia,
 2. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług.
    Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Z poważaniem:

PPHU EDBO 2 Urszula Bober

41-310 Dąbrowa Górnicza, Jaworowa 59 Tel. 604 149 247 ; 608 388 868 Tel/Fax 32 262 32 61; 32 261 41 80 NIP 629-107-37-67 edbo.com.pl     Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień, dostępnych jest na stronie: Urząd ochrony danych osobowych

 


EDBO | Producent Zawiesi Pasowych, Wężowych, Łańcuchowych i Transportowych Pasów Ściągających EDBO 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Dąbrowa Górnicza